20210907_Vegetationsbrandbekämpfung (8)

20210907_Vegetationsbrandbekämpfung (8)