20210907_Vegetationsbrandbekämpfung (6)

20210907_Vegetationsbrandbekämpfung (6)